Komunálne voľby

PREZIDENT ANDREJ KISKA PODPORUJE ZMENU SLOVENSKA


Vážení občania,

viete, že podľa zákona môžete:

 • rozhodovať o hospodárení Vášho mesta, obce verejným hlasovaním? (MIESTNE REFERENDUM)
 • odvolávať vedenie mesta a obce, ak zlyhajú?
 • viete, že takto môžete mať plnšie peňaženky?


PETIČNÝ VÝBOR SLOVENSKA REALIZUJE VÝZVU PREZIDENTA!

AKO POSTUPOVAŤ?

1

KANDIDÁTI A AKTÍVNI OBČANIA V OBCI – MESTE – MESTSKEJ ČASTI, ZALOŽTE "PETIČNÝ VÝBOR":

Čo je Petičný výbor ?

 • PETIČNÝ VÝBOR zastupuje Občanov pri výkone ich práv, iniciuje hlavne:
  - MIESTNE REFERENDUM (hlasovanie občanov)
  - Odvolávanie vedenia mesta, ak zlyhá
  - Schvaľovanie mestského, obecného rozpočtu, čiže hospodárenie mesta, obce.
  - Kontrolu čerpania verejných financií prostredníctvom Hlavného kontrolóra a jeho odvolanie v prípade zlyhania.
 • PETIČNÝ VÝBOR je zvolávateľom OBECNÉHO SNEMU.
 • OBECNÝ SNEM je verejné zhromaždenie občanov za účelom hlasovania na Mestskom, obecnom zastupiteľstve.
 • OBECNÝ SNEM bude zvolaný zatiaľ v termínoch konania MESTSKÉHO, OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, aby bola činnosť zosúladená s riadením mesta, obce. PETIČNÝ VÝBOR oficiálne zastupuje občanov pri vykonávaní práv občanov, ako je hlavne zabezpečiť účasť občanov na dôležité hlasovania na Mestských, obecných zastupiteľstvách.
 • Členovia PETIČNÝCH VÝBOROV sú aktívni občania, ktorí môžu, ale nemusia byť budúcimi kandidátmi. Občania môžu na OBECNOM SNEME odvolávať členov petičného výboru.

Výhody založenia PETIČNÝCH VÝBOROV

 • Podľa čl.27 ústavy SR o petičnom práve a petičnom zákone majú občania starší ako 18.rokov právo na regionálne organizovanie občianskych zhromaždení v rámci zákona NR SR č.346 o komunálnych voľbách a v rámci ústavy SR čl.27 o petičnom práve a práve na zhromažďovanie občanov.
 • Občania, ktorí založili "Petičný výbor" nemusia žiadať miestne samosprávne orgány a ani štátne orgány o povolenie na "ZHROMAŽĎOVANIE OBČANOV" za účelom vykonania svojho petičného práva, ktorý bude v nasledujúcich komunálnych voľbách delegovať svojich nezávislých občianskych kandidátov za poslancov, starostov, primátorov v danej obci, alebo meste v SR.
 • Zhromažďovaniu občanov - petičiarov nesmie žiadny štátny a ani samosprávny orgán brániť, lebo by sa oficiálne dopustil trestného činu marenia komunálnych volieb.


2

KANDIDÁTI, PODPÍŠTE SPOLOČENSKÚ ZMLUVU S PETIČNÝM VÝBOROM.

 • Členovia založeného PETIČNÉHO VÝBORU podpíšte s kandidátmi samostatne SPOLOČENSKÚ ZMLUVU (dokumenty nižšie) a kópie dokumentov zašlite na adresu: Marek Baláž, Mostná 33/3, 97251 Handlová, alebo elektronicky na e-mail: info@asociaciaobcanov.sk. SPOLOČENSKÁ ZMLUVA je garancia, ktorú kandidát ponúka občanom - voličom.
 • Vyzvite OBČANOV, aby podporili KANDIDÁTOV podpísaním kandidačných listín.Minimálny počet podpisov - klikni tu >>

Do volebného programu si vložte:

  • 1. Zabezpečím, aby OBČANIA schvaľovali podľa platných zákonov rozpočet mesta, obce na "MESTSKOM / OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE" formou "MIESTNEHO REFERENDA" - hlasovania občanov
  • 2. Zabezpečím, aby OBČANIA kontrolovali podľa platných zákonov hospodárenie mesta, obce prostredníctvom Hlavného kontrolóra a Petičného výboru.
  • 3. Zabezpečím, aby sa OBČANOM umožnilo a uľahčilo využívať zákonné právo rozhodovať "MIESTNYM REFERENDOM" o kľúčových rozhodnutiach mesta, obce.

Občania majú právo rozhodovať, kontrolovať a odvolávať vedenie mesta, obce MIESTNYM REFERENDOM. Toto právo bolo roky mediálne skrývané. Je čas, aby o tom OBČANIA vedeli a využili právo rohodovať na úrovni miest, obcí, ale aj na úrovni štátu. Iba tak budú mať OBČANIA plnšie peňaženky.

Výhody SPOLOČENSKEJ ZMLUVY

 • SPOLOČENSKÁ ZMLUVA Vás odlíši od iných kandidátov, ktorí nepodporujú, aby podľa zákona v samospráve rozhodovali občania hlasovaním.
 • Na základe zmluvy viete získať úplnú dôveru k občanom, pretože im dáte najavo, že Vás môžu v prípade zlyhania odvolať práve nástrojom "MIESTNEHO REFERENDA" - hlasovania, ktorí zabezpečíte, aby využívaný tak, ako je v zákone.

3

PODPORA KANDIDÁTOM

 • Prezentácia volebného programu cielená občanom mesta, obce na internete
 • Reklamný priestor na webstránke panobcan.sk
 • Zvýhodnená databáza emailov občanov mesta, obce pre kandidátov:  DATABÁZA EMAILOV >>
 • Podporíme iba tých kandidátov, ktorí zaslali kópiu podpísanej spoločenskej zmluvy a listinu založeného petičného výboru na adresu: Marek Baláž, Mostná 33/3, 97251 Handlová, alebo elektronicky na e-mail: info@asociaciaobcanov.sk.


Dokumenty na stiahnutie


Zákony

PODPORTE SVOJÍM HLASOM:


PRIDAJ SA K ASOCIÁCII OBČANOV:

Asociácia občanov

PRIDAJ SA NA FACEBOOKU >>