Parlamentné voľby

Odhalená pravda:
politici bránia občanom
vykonávať štátnu moc
PRIAMO v zmysle ústavy SR1

PETIČNÝ VÝBOR OBČANOV SLOVENSKA

Dňa 31.7.2014 bolo registrované oznámenie o založení Petičného výboru Občanov Slovenska.


2

Vykonávanie štátnej moci priamo cez Petičné výbory vraj nie je možné!

Ideme sa teda spýtať ako PRIAMO môžu občania vykonávať štátnu moc?
3

Ako majú občania v zmysle ústavy vykonávať štátnu moc priamo ?

Čl. 2 (1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.
Čl. 30 (1) Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.
Čl. 27 (1) Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.


Prečo v parlamente môžu pôsobiť nezávislí poslanci, ktorí nie sú v politickej strane, keď ako nezávislí nemôžu samostatne kandidovať ?

Máme v ústave veľký nedostatok ? .. alebo je to zámer ?


PRIDAJ SA K VOLIČOM:

Asociácia občanov

PRIDAJ SA NA FACEBOOKU >>